Přejít k hlavnímu obsahu

Petr Král: Vynálezci nových omylů

Petr Král: Vynálezci nových omylů
Petr Král
Vynálezci nových omylů

Objednat na kosmas.cz

Soubor hlavních textů věnovaných autorem surrealismu, jímž se zabýval z různých stran, jako jeho vyznavač i z kritického odstupu. V knize je tak zároveň řeč o zakladatelských zjevech Andrého Bretona a Tristana Tzary a o Vratislavu Effenbergerovi, Zbyňku Havlíčkovi nebo o autorových generačních druzích, o Salvadoru Dalim a Maxu Ernstovi stejně jako o Mikuláši Medkovi, o surrealismu „ortodoxním“ a o pražském postsurrealismu, o surrealistech francouzských a českých nebo belgických, o surrealismu v malířství a v koláži právě tak jako ve fotografii nebo ve filmu. Své místo tu má i vztah surrealismu k procházce nebo k jídlu...

 

PETR KRÁL, narozen 4. IX. 1941 v Praze; v letech 1968-2006 žil (převážně) ve Francii. Účastnil se činnosti pražského okruhu UDS, před jejím rozpuštěním krátce i surrealistické skupiny v Paříži. Tam rovněž přispíval do surrealismu blízkých časopisů Phases a Melog.

 

Obsah

I

Poesie čili přirozená řeč

Nevědomí

Vnitřní model

Objektivní náhoda

Černý humor

Neklidné sondy Andrého Bretona

Řeč Tristana Tzary

Co stojí krása (Breton a Eluard)

Hora-klak

Lyrismus a zklamání (Aragon-básník z raných let)

Aragon…

Louis Aragon, Pojednání o stylu (Traité du style, 1928)

Mluvit o Péretovi

Říci nemožné (Robert Desnos a několik dalších)

Leiris…

Limbour…

Jiný surrealismus

Příkladný básník Jehan Mayoux

Tarnaud…

 

II

Dali…

Daliho génius

Gala

Viditelná žena (La Femme visible, 1930)

Hitler…

Ernst a Dali

Zlatý věk dnes

Andaluský pes (Un chien andalou)…

Luis Buñuel

Fotografie v surrealismu

Věk koláže, pokračování a dokončení

 

III

Nesnadné usínání

Jindřich Štyrský, předchůdce

O Hynkovi

Někde mezi předměstskými biografy a automaty na preservativy

K dynamismu živého myšlení

Mezi dorozuměním a nedorozuměním

Lyrismus a antilyrismus

„Princip slasti“ a čeští surrealisté

Surrealistická morálka

Vratislav Effenberger, básník     316

Svět na dosah ruky a prázdný dům (Nad prvním svazkem Effenbergerových básní)

Kritické funkce imaginace („konkrétní iracionality“)

Parapoesie

Poznámky ke Zbyňkovi

Postscriptum

Black and Blue (Koleje napříč tmou)

Víc než hřbet knihy

Nové návody k dýchání

Mezi imaginací a realitou

Surrealismus a smyslnost

 

IV

Blatný surrealista?

K Magnetickým polím

Posila a překážka

Jídlo a báseň

Báseň a realita

Bloudit, bloumat

Dvě básně (a otázka konsistence)

Stanislav Dvorský, Petr Král: Pražští „postsurrealisté“ a existencialismus

 

Na závěr

 

Jmenný rejstřík

 

Petr Král: Vynálezci nových omylů, Spolek Analogon 2018, 544 str., obrazová příloha.

Cena 254,- Kč. (oproti běžné prodejní ceně 299,- u nás ušetříte 30 Kč)

Cena
299 Kč
Stav
V prodeji