Přejít k hlavnímu obsahu

Analogon 82 [II–2017]

Analogon 82 Aspekty konfliktu
Analogon 82 [II–2017]
Aspekty konfliktu

Objednat na kosmas.cz

OBSAH:

Ivan Horáček: Sto roků svobody                                        2
Apendix: Korespondence Jana Gabriela a Ivana Horáčka    11
Tomáš Vítek: Orfeus a smrt                                             15
Vratislav Effenberger: Vnitřní krise                                   20
Bertrand Schmitt: Krize roku 1969 a jednostranný, 
shůry seslaný a samozvaný konec surrealismu              22
Velkým zapomnětlivcům zdar!                                          31
Propust                                                                         32
Dopis Jeana Schustera členům a sympatizantům
surrealistické skupiny                                                  33
Vincent Bounoure: Dopis J. Schusterovi                            37
Glosa Jeana-Louise Bédouina v Le Monde                        39
Jean Schuster: Čtvrtý zpěv                                              40
Z dopisu Vratislava Effenbergera Jeanu Schusterovi          45
Alain Jouffroy: Správci nihilismu                                       48
Martin Ježek: Heidegger v Osvětimi                                  52
Étienne Balibar: Násilí a civilita                                        57
„cichlasoma“: Přiblížit se zezadu                                      66
Jan Švankmajer: Konfliktní výstup                                    71
Petr Král: Ernst a Dali                                                     72
Nic než nádor (národ, vlast, víra, bůh…)                           79


Obrazová příloha

– Nic než nádor (národ, vlast, víra, bůh…)                   80–81
– „Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon“ 
(William Utermohlen, Alois Alzheimer 
a Gaetano Perusini)                                                    83
– Herakleitos z Efesu: Boj je otcem všeho 
(Alfred Kubin, Victor Brauner, Wofgang Paalen, 
Toyen, Henry Darger, Konrad Klapheck, 
Přemysl Martinec)                                                 84–85
– Helena Skalická: 
„My sme magoři a vy ste zmagořený“                      86–87
– Jan Daňhel: Konflikt zájmů                                      88–90
Bohumír Pavelek: Hovna tri za ondatry (v pěkných
podmínkách kapitalistické svobody a demokracie)         91
Endnotes a Přátelé komunizace                                       98
O chlívkování v Čechách
– Max Ščur – František Dryje: Dvakrát dvě není 
vždycky jenom pět                                                    103
– Vykydat chlívky! (Michal Jareš, Olga Stehlíková, 
Milan Šedivý, Eva Klíčová, František Dryje, 
Jan Štolba)                                                               105
León Wurmser: Konfliktní kauzalita                                114
Jan Gabriel: Souhvězdí, na které je možné si sáhnout      122
Jan Táborský: Dvě poznámky o válce                              124


Časovosti

Jan Gabriel: Boudníkův svět                                          125
František Dryje: Obrazy doličné                                      126
„Surrealistické“                                                            128
 

Kulér

František Dryje: Tušení netušeného (II)                                I


Vyobrazení v textu:  Francisco Goya, Hans Thalhofer, Carl Bloch, Eugène Delacroix, David Vela, Charlotte de Maupeou, Zi You Yin Dao Renmin, Ivan Horáček, Sergej Ejzenštejn, Lucie Vlčková, Julian Wasser, Jacopo del Sellaio, Roelant Savery, Jan Brueghel st., Jean-Baptiste Camille Corot, Franz von Stuck, Denise Bellon, Marcel Lennoy, Robeto Matta, André Morain, Manuel Bidermanas, Henri Cartier-Bresson, Guy Le Querrec, Marc Riboud, Gilles Caron, Jean-Jacques Lebel, Enrico Baj, Erro, Roberto Crippa, Giani Dova, Antonio Recalcati, Martin Ježek, Catherine Henriette, Jeff Widener, Bwen Curtis, Gleb Garanich, Carsten Rehden, Jan Švankmajer, Max Ernst, Salvador Dali, Ron Haviv, Baz Ratner, Welayat Salahuddin, Ameer Alhalbi, Frida Kahlo, Steve Eason-Hulton,
Roland Topor, Maurice Henry, Milukáš Medek, Vladimír Boudník, Jan Kohout, Přemysl Martinec, Otto Dix, Hans Ulrich Franck

Cena
189 Kč
Stav
V prodeji

Tags