Přejít k hlavnímu obsahu

Analogon 100

Analogon 100 — ANALOGON 1/1969 – 100/2023
Analogon 100
ANALOGON 1/1969 – 100/2023

Objednat na kosmas.cz

Ukázka z čísla 100
 

OBSAH:

František Dryje: Analogon 1969–2023 1

Stanislav Dvorský: Mor, princip nirvány a problém vzpoury 20

Ludvík Šváb: Podstatnost jako vedlejší produkt 24

Karel Hynek: Ikarské hry a spol. 27

Gaston Bachelard: Surracionalismus 30

André Breton: Krize objektu 33

Zbyněk Havlíček: Psychoanalýza a imaginativní umění 36

Paul Valéry: Literatura 42

André Breton a Paul Éluard: Poznámky o poesii 42

Bertrand Schmitt: Přijetí a odmítnutí automatického poselství 44

Karel Šebek: Text na Šebka 49


Obrazová příloha I

(André Masson, Jacques Hérold, René Magritte, Victor Brauner, Kurt Seligmann, Salvador Dalí, Max Ernst, Jorge Camacho Joan Miró, Roberto Matta, Wifredo Lam, Adolf Wölfli, Jean Dubuffet, Heinrich Anton Müller, Martin Ramírez, Friedrich Schröder-Sonnenstern)

 

Vratislav Effenberger: Autenticita tvorby a módní trendy 52

František Dryje: Fantom Autenticity – hic et nunc 54

Jan Švankmajer: Budoucnost patří ipsačním strojům 57

Roman Telerovský: Psychoanalýza, sociální kritika a mýtus hygienizace nevědomí 62

Jan Gabriel: Inspirované konflikty 67

Prokop Voskovec: Dopisy z vojny a Několik slov… 71

Petr Král: Z deníku 74

Eva Švankmajerová: Kulturně-výchovné činnosti 75

Surrealistická skupina A. I. V.: O modrém humoru 79

  • Bruno Solařík: Ten temný předmět smíchu 79

  • Blažej Ingr: Strážmistr Papoušek 80

  • Blažej Ingr – Bruno Solařík: Anekdoty na dobrou noc 80

  • Blažej Ingr: Večerní dům 81

  • David Jařab – Tomáš Přidal: Jeden den Mariana Pecha 82

  • Blažej Ingr – Bruno Solařík: Netrpělivý stolek 82

Alena Nádvorníková: Místo a povaha mediumních kreseb 83

Šimon Wikstrøm Svěrák: Psychické útvary Václava Švankmajera 86

Jaromír Typlt: Kdo vidí do stromů 90

Piere Mabille: Magie a její vůle po kosmické moci 92

 

Obrazová příloha II

(Bassaï, Man Ray, Alois Nožička, Emila Medková, Roman Kubík, Bruno Solařík, Jan Daňhel, Jakub Effenberger, Bruno Solařík, Andrew Lass, Vilém Reichmann)

 

D. Ž. Bor: Obraz a odraz obrazu člověka 96

Benjamin Péret: Čtyři živly 102

Martin Stejskal: Výsostná místa – genius loci 106

Albert Marenčin: Stratené radosti 110

Claude Mettra a Gilles Lapouge: Aktivní srdce tradice – Rozhovor s René Alleauem 112

Andrew Lass: O snu 118

Zdeněk Justoň: Manifest Lévi-Strausse pro 21. století 120

Jiří Sádlo: Sbírkové sály 124

Ivan Horáček: Zabít hada 127

Václav Cílek: Dotazování se hada 134

Josef Fulka: „Tělo bez orgánů“ Deleuze a Artaud 136

Bataille: Praktika radosti před tváří smrti 142

Henri Michaux: Život v záhybech 145

Jean-Bertrand Pontalis: O práci smrti 147

 

Obrazová příloha III

(Mikuláš Medek, Martin Stejskal, Josef Istler, Alena Nádvorníková, Toyen, Jindřich Štyrský, Kateřina Piňosová, Jan Gabriel, Eva Švankmajerová, Ivan Horáček, Karol Baron, Jan Švankmajer, Přemysl Martinec)

 

Jan Kohout: Curriculum 152

Otto Fenichel: Zhnusení jako motiv obrany 154

Josef Janda: Když zuby hledají vaz 156

David Bell: Především neškodit 158

Jan Švankmajer: Cesty spasení 164

John Zerzan: Katastrofa postmodernismu 168

Václav Švankmajer: Komunisti 175

Jiří Brynda: Avantgarda, underground a vztah k budoucnosti 176

Ladislav Šerý: Laserová romance 180

Guy Debord: Teorie Dérivé 184

 

Kulér:

Vratislav Effenberger: Tlučte hrbaté I

 

Vyobrazení v textu: André Masson, Jaroslav Hrstka, Martin Stejskal, Ivo Medek, Mikuláš Medek, Maurits Cornelis Escher, Alberto Giacometti, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Dagmar Hochová, Libor Fára, Max Ernst, Man Ray, Brassaï, František Tůma, Karel Šebek, Jan Švankmajer, Woody Allen, Jindřich Štyrský, Francis Picabia, František Tikal, Roman Erben, Eva Švankmajerová, Bruno Solařík, Cecilie Marková, Karel Havlíček, Adolf Wölfli, Victor Hugo, Madge Gillová, Václav Švankmajer, Flyp, William Blake, Augsburská kniha zázračných znamení, Johann Messelreuter, Norimberská kronika, Giuseppe Arcimboldo, El Greco, Karol Baron, Atalanta Fugiens, Jorge Camacho, Andrew Lass, C. Lévi-Strauss, Markus Meurer, Louis Le Breton, Gugo (Gurgen Arutunjan), Mose Tolliver, Hendrick Goltzius, Francis Bacon, Paul Delvaux, José Guadalupe Posada, Maurice Henry, Giovanni Battista Manni, Jan Kohout, Aubrey Vincent Beardsley, Claude Cahunová, Eric Fischl, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Viktor Bulla, Asger Jorn, Guy Debord, Allison Changová

 

Cena
249 Kč
Stav
V prodeji

Tags